Belka
Sobota, 15 Grudnia 2018   imieniny: Nina, Celina, Walerian
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Wyprawka szkolna 2012

Data publikacji: 2012-07-17, Data modyfikacji: 2012-08-30
A A AWydrukDrukuj  
 
Wyprawka szkolna 2012

Wyprawka szkolna 2012

Burmistrz Miasta Oława informuje, że zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników /Dz. U. poz. 706 / można ubiegać się o dofinansowanie podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

- w klasach I- IV szkoły podstawowej,

- w klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

- w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

- w klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

- w klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

- w klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej

- oraz uczniowie niepełnosprawni (uczniowie słabowidzący, niesłyszący,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny), którzy otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników bez względu na kryterium dochodowe (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).


Pomoc w formie dofinansowania uczeń może otrzymać na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

1) kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.); dochód nie przekracza kwoty 351,- zł. netto miesięcznie na osobę, z wyłączeniem klas I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia gdzie dochód nie przekracza kwoty 504 zł netto miesięcznie na osobę

2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej.

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży,

Wysokość dofinansowania:

- dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - do kwoty 180 zł

- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej - do kwoty 180 zł

- dla uczniów klas IV szkoły podstawowej - do kwoty 210 zł

- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej - do kwoty 210 zł

- dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum - do kwoty 325 zł

- dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum - do kwoty 352 zł,

- dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, uczniów niepełnosprawnych klas II-III liceum profilowanego i technikum - do kwoty 352 zł,

- uczniów niepełnosprawnych klas II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, klas II-III technikum uzupełniającego - do kwoty 352 zł


Termin składania wniosków:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/0050/2012 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 lipca 2012r. wnioski o przyznanie pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r- „Wyprawka szkolna” należy składać do 7 września 2012r. do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.


Rozliczenie:

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu w Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Oławie przy ul. 1-go Maja 11 po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa na w/w cel przez Urząd Miejski w Oławie.


wniosek_kryterium_dochodowe.doc
wniosek_niepelnosprawni_2012r.doc
rozporzadenie_wyprawka_szkolna.pdf

um.olawa.pl, Źródło artykułu: um.olawa.pl, Autor zdjęć: um.olawa.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  oławski

  Powiat oławski - powiat zlokalizowany no południowo-wschodnim skraju województwa dolnośląskiego (w nizinnej części Dolnego Śląska) z siedzibą w Oławie. Urbanizacja terenów sięga 63,6%. Gminy wchodzące w skład powiatu to: Oława (gmina miejska), Jelcz-Laskowice, Domaniów, Oława (gmina wiejska).Jest to jeden z licznej grupy powiatów powstałych po reformie administracyjnej z 1999 roku.

  Przebiega przez niego autostrada A-4 i magistrala kolejowa nr 132.

  Bliskość granicy z Czechami i Niemcami pozytywnie wpływa na rozwój życia społecznego i gospodarczego. Użytki rolne stanowią ponad 60% powierzchni. Znaleźć tu można wielkie obszary gruntów ornych, dużą część z nich stanowią grunty najwyższej klasy. Zainteresowani zwiedzaniem i wypoczynkiem powinni zwrócić szczególną uwagę na zabytki architektury, rozległe zielone tereny i ośrodki rekreacyjne nad zalewami.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola