Belka
Czwartek, 24 Stycznia 2019   imieniny: Felicja, Rafał, Tymoteusz
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Nowy system odbioru odpadów komunalnych (III)

Data publikacji: 2012-07-08, Data modyfikacji: 2012-07-08
A A AWydrukDrukuj  
 

Objęcie systemem wszystkich nieruchomości (zamieszkanych i niezamieszkanych) „uszczelni” go i ułatwi osiąganie przez gminy odpowiednich poziomów recyklingu i redukcji odpadów biodegradowalnych, kierowanych do składowania. Jednakże skutkuje on znacznym wzrostem ilości płatników. Obniży to koszty systemu, w szczególności stałe, np. administracyjne.
Konsekwencją podjęcia decyzji o zakresie systemu jest przygotowanie baz przyszłych płatników, by móc kontrolować, czy wszyscy zobowiązani do złożenia deklaracji wywiązali się z tego obowiązku.

Kolejną decyzją mającą wpływ na koszt systemu, a zarazem na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest ustalenie sposobu selektywnej zbiórki odpadów. Winien on być efektywny i wydajny (kary nakładane na gminy za nieosiągnięcie poziomów recyklingu), a także tani. Ustawa zobowiązuje do selektywnego zbierania następujących odpadów:
• papieru i tektury,
• metalu,
• tworzyw sztucznych,
• opakowań szklanych,
• opakowań wielomateriałowych (Tetra Pak).
Niezależnie od powyższego, z odpadów komunalnych należy wydzielić:
• przeterminowane leki,
• chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• odpady budowlane i rozbiórkowe,
• odpady zielone oraz ulegające biodegradacji.
Będzie to realizowane poprzez selektywną zbiórkę odpadów „u źródła”, czyli w gospodarstwach domowych, poprzez:
• system pojemników do selektywnej zbiórki,
• worków w zabudowie rozproszonej,
• punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki będą określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku, który do końca br. uchwali Rada Miejska.
W Polsce stosuje się kilka systemów selektywnej zbiórki odpadów. Najpopularniejszy polega na ustawieniu pojemników, najczęściej jeden zestaw na około 500 mieszkańców. Popularny jest także system workowy, w którym mieszkańcy zbierają stosowne odpady do odpowiednich worków o różnych kolorach, a w określone dni są odbierane według wcześniej ustalonego harmonogramu.
W niektórych miejscowościach stosuje się system dwupojemnikowy, z podziałem na tzw. odpady „suche”, zawierające surowce wtórne, oraz „mokre”, na odpady kuchenne i inne, nienadające się do recyklingu.
Najbardziej wydajnym, tanim i najprostszym systemem selektywnej zbiórki odpadów jest ten, w którym mieszkańcy dzielą odpady na dwie frakcje. Jedna zawiera zmieszaną makulaturę, tworzywa i metale. Głównym składnikiem drugiej są odpady kuchenne i podobne, a także zanieczyszczone opakowania oraz inne nienadające się do recyklingu. Z odpadów komunalnych należy wydzielić szkło (zbierać je do pojemników, oddzielnie szkło kolorowe i białe), a także odpady niebezpieczne (baterie i akumulatory, przeterminowane leki itp.). System ten winien być wspierany przez punkty selektywnej zbiórki, do których trafiają odpady zielone, rozbiórkowe i budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Te odpady mogą być zbierane w systemie tzw. „wystawek”.
Wybór systemu selektywnej zbiórki jest bardzo istotną decyzją. System bardzo rozbudowany znacznie podniesie koszty, ponoszone przez mieszkańców. Natomiast nieefektywny spowoduje nieosiągnięcie narzuconych poziomów recyklingu i będzie skutkował nałożeniem kar, które podniosą koszty działania systemu.
Bardzo ważna jest akceptacja nowego systemu przez społeczeństwo i możliwość łatwego opanowania jego zasad.
Do końca roku 2012 będą też ustalone:
1. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami oraz termin i sposób jej wnoszenia,
2. zakres usług wykonywanych w zamian za ponoszoną opłatę,
3. wykaz usług dodatkowych oraz wysokość opłat za ich wykonywanie (np. udostępnienie pojemników, odbiór odpadów wielkogabarytowych z posesji),
4. wzór deklaracji oraz termin jej złożenia po raz pierwszy.

Jan Mosio

WGKMiOŚ

 

 

, Źródło artykułu: http://www.um.olawa.pl/
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  oławski

  Powiat oławski - powiat zlokalizowany no południowo-wschodnim skraju województwa dolnośląskiego (w nizinnej części Dolnego Śląska) z siedzibą w Oławie. Urbanizacja terenów sięga 63,6%. Gminy wchodzące w skład powiatu to: Oława (gmina miejska), Jelcz-Laskowice, Domaniów, Oława (gmina wiejska).Jest to jeden z licznej grupy powiatów powstałych po reformie administracyjnej z 1999 roku.

  Przebiega przez niego autostrada A-4 i magistrala kolejowa nr 132.

  Bliskość granicy z Czechami i Niemcami pozytywnie wpływa na rozwój życia społecznego i gospodarczego. Użytki rolne stanowią ponad 60% powierzchni. Znaleźć tu można wielkie obszary gruntów ornych, dużą część z nich stanowią grunty najwyższej klasy. Zainteresowani zwiedzaniem i wypoczynkiem powinni zwrócić szczególną uwagę na zabytki architektury, rozległe zielone tereny i ośrodki rekreacyjne nad zalewami.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola