Belka
Czwartek, 21 Marca 2019   imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Nowy system odbioru odpadów komunalnych (II)

Data publikacji: 2012-07-01, Data modyfikacji: 2012-07-01
A A AWydrukDrukuj  
 

Nowością systemu jest podział kraju na regiony gospodarowania odpadami, obejmujące co najmniej 150 tysięcy mieszkańców. Podziału dokonuje się na poziomie województw, w wojewódzkich planach gospodarki odpadami, które winne być uchwalone przez Sejmik do końca czerwca bieżącego roku.

Zgodnie z Dolnośląskim Planem Gospodarki Odpadami, do regionu wschodniego wchodzą: gmina miejska i wiejska Oława, Borów, Ciepłowody, Czernica, Oława, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Przeworno, Siechnice, Strzelin, Wiązów, Żórawina (województwo dolnośląskie) , a także gminy: Brzeg, Lubsza i Skarbimierz (województwo opolskie). W tym regionie zamieszkuje około 205 tys. mieszkańców.


Mapa wschodniego regionu gospodarowania odpadania komunalnymi (wg WPGO).

Następnym ważnym zadaniem jest ustanowienie zasad selektywnej zbiórki odpadów. Powinna być ona efektywna i niedroga. W tym zakresie ustawa nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia do końca roku 2020 określonych poziomów odzysku i przygotowania do ponownego użycia:
• papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - w wysokości co najmniej 50 %,
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych - w wysokości co najmniej 70%.
Dodatkowo nałożono obowiązek redukcji odpadów ulegających biodegradacji, przeznaczonych do składowania w następujących terminach:
• do 16 lipca 2013 - nie więcej niż do 50 %,
• do 16 lipca 2020 - nie więcej niż do 35 %,
w porównaniu z masą tych odpadów, wytworzonych w roku 1995. Odpady biodegradowalne to te odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Należą do nich: papier, tektura, drewno, tkaniny z włókien naturalnych, odpady kuchenne i żywnościowe oraz odpady zielone. Osiąganie poszczególnych poziomów w kolejnych latach regulują przepisy wykonawcze do ustawy. Za nieosiągnięcie poziomów redukcji i przygotowania odpadów do ponownego użycia będą nakładane kary pieniężne na gminy lub związki gmin.

Obowiązkiem wynikającym z nowych przepisów jest tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający wszystkim mieszkańcom łatwy dostęp. W tych punktach mieszkańcy będą mogli oddać np. odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, niebezpieczne lub inne, które nie powinny trafiać do pojemników na odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości, objętych systemem gospodarowania odpadami, zobowiązani są do:
1. Wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku (selektywna zbiórka).
3. Wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości i na zasadach ustalonych w uchwale Rady Miejskiej.
4. Przedłożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wzór i termin złożenia ustali Rada Miejska w swojej uchwale.
5. Bieżącego aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty śmieciowej - w terminie 14 dni po zmianie, np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość lub ilości odpadów komunalnych, wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z postanowieniami ustawy, właścicielem nieruchomości jest to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz osoba lub jednostka mająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także osoby i podmioty faktycznie władające nieruchomością. Dla nieruchomości wielolokalowych (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty czy inne budynki wielorodzinne), dla których powołany jest zarząd lub wybrany zarządca, obowiązki te pełni odpowiednio zarządca lub zarząd. W przypadku braku zarządu i zarządcy, obowiązki właścicieli spadają solidarnie na wszystkich współwłaścicieli, a za złożenie deklaracji lub jej korektę odpowiada każdy właściciel mieszkania.
Zasady wypełniania deklaracji będą podane do wiadomości po ustaleniu wzoru.

Jan Mosio
WGKMiOŚ

, Źródło artykułu: http://www.um.olawa.pl/
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  oławski

  Powiat oławski - powiat zlokalizowany no południowo-wschodnim skraju województwa dolnośląskiego (w nizinnej części Dolnego Śląska) z siedzibą w Oławie. Urbanizacja terenów sięga 63,6%. Gminy wchodzące w skład powiatu to: Oława (gmina miejska), Jelcz-Laskowice, Domaniów, Oława (gmina wiejska).Jest to jeden z licznej grupy powiatów powstałych po reformie administracyjnej z 1999 roku.

  Przebiega przez niego autostrada A-4 i magistrala kolejowa nr 132.

  Bliskość granicy z Czechami i Niemcami pozytywnie wpływa na rozwój życia społecznego i gospodarczego. Użytki rolne stanowią ponad 60% powierzchni. Znaleźć tu można wielkie obszary gruntów ornych, dużą część z nich stanowią grunty najwyższej klasy. Zainteresowani zwiedzaniem i wypoczynkiem powinni zwrócić szczególną uwagę na zabytki architektury, rozległe zielone tereny i ośrodki rekreacyjne nad zalewami.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola