Belka
Sobota, 15 Grudnia 2018   imieniny: Nina, Celina, Walerian
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Nowy system odbioru odpadów komunalnych

Data publikacji: 2012-07-03, Data modyfikacji: 2012-08-30
A A AWydrukDrukuj  
 
Nowy system odbioru odpadów komunalnych

Wprowadzenie nowego systemu odbioru odpadów komunalnych wymaga wykonania wielu prac przygotowawczych. Ustawa zobowiązuje do objęcia nowym systemem wszystkich mieszkańców oraz pozwala objąć inne nieruchomości, na których powstają odpady komunalne.
Objęcie systemem wszystkich nieruchomości (zamieszkanych i niezamieszkanych) „uszczelni” go i ułatwi osiąganie przez gminy odpowiednich poziomów recyklingu i redukcji odpadów biodegradowalnych, kierowanych do składowania. Jednakże skutkuje on znacznym wzrostem ilości płatników. Obniży to koszty systemu, w szczególności stałe, np. administracyjne.
Konsekwencją podjęcia decyzji o zakresie systemu jest przygotowanie baz przyszłych płatników, by móc kontrolować, czy wszyscy zobowiązani do złożenia deklaracji wywiązali się z tego obowiązku.


Worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Kolejną decyzją mającą wpływ na koszt systemu, a zarazem na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest ustalenie sposobu selektywnej zbiórki odpadów. Winien on być efektywny i wydajny (kary nakładane na gminy za nieosiągnięcie poziomów recyklingu), a także tani. Ustawa zobowiązuje do selektywnego zbierania następujących odpadów:
• papieru i tektury,
• metalu,
• tworzyw sztucznych,
• opakowań szklanych,
• opakowań wielomateriałowych (Tetra Pak).
Niezależnie od powyższego, z odpadów komunalnych należy wydzielić:
• przeterminowane leki,
• chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• odpady budowlane i rozbiórkowe,
• odpady zielone oraz ulegające biodegradacji.
Będzie to realizowane poprzez selektywną zbiórkę odpadów „u źródła”, czyli w gospodarstwach domowych, poprzez:
• system pojemników do selektywnej zbiórki,
• worków w zabudowie rozproszonej,
• punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki będą określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku, który do końca br. uchwali Rada Miejska.
W Polsce stosuje się kilka systemów selektywnej zbiórki odpadów. Najpopularniejszy polega na ustawieniu pojemników, najczęściej jeden zestaw na około 500 mieszkańców. Popularny jest także system workowy, w którym mieszkańcy zbierają stosowne odpady do odpowiednich worków o różnych kolorach, a w określone dni są odbierane według wcześniej ustalonego harmonogramu.
W niektórych miejscowościach stosuje się system dwupojemnikowy, z podziałem na tzw. odpady „suche”, zawierające surowce wtórne, oraz „mokre”, na odpady kuchenne i inne, nienadające się do recyklingu.
Najbardziej wydajnym, tanim i najprostszym systemem selektywnej zbiórki odpadów jest ten, w którym mieszkańcy dzielą odpady na dwie frakcje. Jedna zawiera zmieszaną makulaturę, tworzywa i metale. Głównym składnikiem drugiej są odpady kuchenne i podobne, a także zanieczyszczone opakowania oraz inne nienadające się do recyklingu. Z odpadów komunalnych należy wydzielić szkło (zbierać je do pojemników, oddzielnie szkło kolorowe i białe), a także odpady niebezpieczne (baterie i akumulatory, przeterminowane leki itp.). System ten winien być wspierany przez punkty selektywnej zbiórki, do których trafiają odpady zielone, rozbiórkowe i budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Te odpady mogą być zbierane w systemie tzw. „wystawek”.
Wybór systemu selektywnej zbiórki jest bardzo istotną decyzją. System bardzo rozbudowany znacznie podniesie koszty, ponoszone przez mieszkańców. Natomiast nieefektywny spowoduje nieosiągnięcie narzuconych poziomów recyklingu i będzie skutkował nałożeniem kar, które podniosą koszty działania systemu.
Bardzo ważna jest akceptacja nowego systemu przez społeczeństwo i możliwość łatwego opanowania jego zasad.
Do końca roku 2012 będą też ustalone:
1. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami oraz termin i sposób jej wnoszenia,
2. zakres usług wykonywanych w zamian za ponoszoną opłatę,
3. wykaz usług dodatkowych oraz wysokość opłat za ich wykonywanie (np. udostępnienie pojemników, odbiór odpadów wielkogabarytowych z posesji),
4. wzór deklaracji oraz termin jej złożenia po raz pierwszy.

Jan Mosio
WGKMiOŚ  

um.olawa.pl, Źródło artykułu: um.olawa.pl, Autor zdjęć: um.olawa.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  oławski

  Powiat oławski - powiat zlokalizowany no południowo-wschodnim skraju województwa dolnośląskiego (w nizinnej części Dolnego Śląska) z siedzibą w Oławie. Urbanizacja terenów sięga 63,6%. Gminy wchodzące w skład powiatu to: Oława (gmina miejska), Jelcz-Laskowice, Domaniów, Oława (gmina wiejska).Jest to jeden z licznej grupy powiatów powstałych po reformie administracyjnej z 1999 roku.

  Przebiega przez niego autostrada A-4 i magistrala kolejowa nr 132.

  Bliskość granicy z Czechami i Niemcami pozytywnie wpływa na rozwój życia społecznego i gospodarczego. Użytki rolne stanowią ponad 60% powierzchni. Znaleźć tu można wielkie obszary gruntów ornych, dużą część z nich stanowią grunty najwyższej klasy. Zainteresowani zwiedzaniem i wypoczynkiem powinni zwrócić szczególną uwagę na zabytki architektury, rozległe zielone tereny i ośrodki rekreacyjne nad zalewami.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola